Coğrafi Konum

36.616798741126, 29.799006952058


Kimlik No
O23-C11-009
İl
Antalya
İlçe
Elmalı
Mahalle/Köy
Çaybaşı
Mülk Sahibi
Yusuf Karakahya
Yapı Türü
İnşa Tarihi
20. yüzyılın ilk yarısı
Yapı Ustası
Plan Tipi
İnşa Malzemesi
En
2.80 metre
Boy
4.10 metre
Yükseklik
3.40 metre
Taban Alanı
12 m²
Temel/Destek Türü
Çatı (Örtü) Malzemesi
Çatı (Örtü) Türü
Bölme Sayısı
Hazne Sayısı
6
Kat Sayısı
Onarım Durumu
Kullanım Durumu
Korunum ve Sağlamlık Durumu
Ek Özellikler
Kabak Gözü
Ayak Gözü
Ambar Tavanı
Köşk
Kuşak
Gupse
Gözlem ve Değerlendirme

XX. Yüzyılın ilk yarısında yapılmış olduğu öngörülmektedir. Gerek kullanılan ahşabın durumu gerekse yapım tekniği ve mimari veriler de bu tarihlemeyi kanıtlar niteliktedir. Çeşitli tarihlerde ihtiyaca yönelik onarımlar görmüştür. Ambara köşke paralel ve bitişik yerleştirilmiş ahşap bir merdivenle çıkılmaktadır. Merdiven bir sahanlıkla son bulmakta olup bahçeye bakan cephesi kapatılmıştır. Ambarlarda iç mekânda görülen ve haznelerin üstünde yer alan sandık formundaki gupseler taşınabilir özelliklerinden dolayı bugün pek çok ambarda yoktur. Bu örnekte dört gupseyi özgün yerinde görmek mümkündür. Yan cephelerde ahşap hatıl geçme kuşakların daha sonra madeni kuşaklarla desteklendiği görülmektedir.

Mülk Görselleri
Partnerlerimiz