Coğrafi Konum

36.616415343474, 29.797895966104


Kimlik No
O23-C11-010
İl
Antalya
İlçe
Elmalı
Mahalle/Köy
Çaybaşı
Mülk Sahibi
Tuğba Kofalak
Yapı Türü
İnşa Tarihi
20. yüzyılın ilk yarısı
Yapı Ustası
Plan Tipi
İnşa Malzemesi
En
2.10 metre
Boy
4.60 metre
Yükseklik
3.10 metre
Taban Alanı
9 m²
Temel/Destek Türü
Çatı (Örtü) Malzemesi
Çatı (Örtü) Türü
Bölme Sayısı
Hazne Sayısı
6
Kat Sayısı
Onarım Durumu
Kullanım Durumu
Korunum ve Sağlamlık Durumu
Ek Özellikler
Kabak Gözü
Ayak Gözü
Ambar Tavanı
Köşk
Gupse
Gözlem ve Değerlendirme

XX. Yüzyılın ilk yarısında yapılmış olduğu öngörülmektedir. Gerek kullanılan ahşabın durumu gerekse yapım tekniği ve mimari veriler de bu tarihlemeyi kanıtlar niteliktedir.  Cephelere yapılan müdahalelerle özgün mimari değişmiştir; Köşkün tüm cepheleri sonradan ahşap malzemeyle kapatılarak güney cephesine tek kanatlı ahşap bir kapı açılmıştır. Ambara sade ahşap bir merdivenle çıkılmakta olup merdiven köşk kapısının önünde yer alan küçük bir verandayla son bulmaktadır. Doğu cephenin kuzey kısmı sonradan niteliksiz bir işçilikle onarılmış ve ambara tek kanatlı sade iki kapı açılmıştır. Yan cephelerde yatay ahşap hatıl geçme  kuşaklar izlenebilmektedir.

Mülk Görselleri
Partnerlerimiz